Jak wycenić i zamówić zlecenie?

 

  1. ZAPYTANIE

Prześlij nam zapytanie i/lub tekst do bezpłatnej, niezobowiązującej wyceny na nasz adres mailowy.

W wiadomości można podać:

a) krótki opis tekstu, tematyki, wymagań
b) wybrany termin realizacji: Tryb Standardowy, Pilny lub Ekspresowy
c) wybrany standard pisowni: BrE (brytyjski), AmE (amerykański), inny 
d) wybrany style manual: APA, MLA, Chicago, konkretne wydawnictwo, inny

Dokładną wycenę przygotujemy po zapoznaniu się Managing Editor z tekstem i wymaganiami klienta. 

  2. WYCENA

Wycena będzie gotowa i wysłana w ciągu kilku godzin. 

 • W ramach wyceny, przesłanej jako formularz wyceny w załączniku, podamy liczbę stron do korekty (1 strona = 1800 znaków ze spacjami w MS Word), dokładny termin (wg wybranego trybu) oraz całkowity koszt realizacji zlecenia.
 • Wszystkie wyceny dotyczą korekty 3-etapowej. Nie wykonujemy korekt częściowych, np. sprawdzenie tylko gramatyki, itp.
 • W formularzu wyceny uzupełnia się wszelkie informacje dot. korekty i ew. dane do wystawienia faktury. 
 • Pracujemy w Microsoft Windows. Teksty przyjmujemy w formacie .doc lub .docx. Teksty sprawdzane są w dokumentach MS Word z włączoną funkcją śledzenia zmian.
 • Obecnie nie przyjmujemy tekstów zapisanych w .odt lub LaTeX (LyX). Prosimy o ew. kontakt w sprawie przygotowania korekty w PDF, PowerPoint, Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, DTP lub innym formacie. 
 • W wycenie podany jest dokładny termin wykonania korekty z uwzględnieniem trybu wybranego przez klienta. Termin podany w wycenie jest ważny 24h, po tym czasie może ulec zmianie
  3. POTWIERDZENIE

Zlecenie korekty prosimy potwierdzić mailowo. 

Wycena jak i termin wykonania korekty są ostateczne i nie ulegną zmianie podczas pracy nad tekstem.

  4. ZLECENIE

Wyślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia zlecenia mailowo wraz z nadaniem numeru zlecenia w załączonyn formularzu wyceny.

Skontaktujemy się z Państwem w trakcie realizacji zlecenia, jeżeli będą potrzebne jakiekolwiek wyjaśnienia dotyczące treści tekstu.

  5. WYSŁANIE

Tekst wysyłamy drogą elektroniczną po ukończeniu zlecenia korekty w ustalonym terminie.

Po otrzymaniu poprawionego tekstu klient powinien dokładnie przejrzeć dokonane zmiany i poprawki, zwłaszcza autorzy artykułów naukowych przed wysłaniem tekstu do czasopisma docelowego.   

 

Language Editing Certificate (LEC) - na życzenie klienta możemy wystawić certyfikat potwierdzający, że tekst został sprawdzony pod kątem językowym przez korektora native speakera i jest gotowy do recenzji i/lub publikacji.     

 

Jak i kiedy zapłacić?

Informacje dotyczące warunków i terminów płatności są na naszej stronie w zakładce Cennik.

 

Jak wygląda dokument po realizacji zlecenia?

Uważamy, że bardzo ważne jest, aby nasi klienci mogli dokładnie zobaczyć zmiany, jakie zostały wprowadzone przez korektorów.

WERSJA standardowa (z funkcją Śledź zmiany)

Zawsze wysyłamy tekst w formacie z włączoną funkcją 'Śledź zmiany', która sprawia, że w podglądzie widoczne są wszystkie zmiany/poprawki, które zostały dokonane w oryginalnym dokumencie:

 • funkcja 'Śledź zmiany' jest włączona
 • wszystkie zmiany/poprawki są wyraźnie oznaczone, podkreślone lub skreślone i oznaczone innym kolorem
 • zmiany/poprawki również widać w dymkach 

Klient może od razu zaakceptować wszystkie lub zaakceptować/odrzucić pojedyncze zmiany/poprawki.  

+ WERSJA FINAL (bez funkcji Śledź zmiany)

Na życzenie klienta możemy również przesłać tekst jako wersję FINAL. Jest to ostateczna wersja tekstu, w którym wszystkie wprowadzone zmiany/poprawki zostały zaakceptowane, czyli:

 • funkcja 'Śledź zmiany' jest wyłączona
 • wszystkie zmiany zostały zaakceptowane na stałe w dokumencie
 • zmiany/poprawki nie są podkreślone kolorem.

 

Komentarze w dokumencie po korekcie

Czasami korektorzy dodają komentarze, które są uzupełnieniem do korekty. Komentarze służą do tego, aby wskazać pewne sugestie lub fragmenty tekstu, których znaczenie jest niejasne, lub celem uzyskania dodatkowych informacji. W komentarzach zwykle proszą o wyjaśnienie danego fragmentu (np. 're-wording', parafrazę lub podanie wersji polskiej) i odesłanie dokumentu do kolejnego czytania (bez żadnych dodatkowych opłat).