Jak wycenić, zamówić i potwierdzić zlecenie?

1 WYŚLIJ

Wyślij zapytanie lub tekst do wyceny.

W wiadomości można podać:

a) krótki opis tekstu, tematyki, wymagań
b) wybrany termin realizacji: Tryb Standardowy, Pilny lub Ekspresowy
c) wybrany standard pisowni: BrE lub AmE
d) wybrany style manual: APA, MLA, Chicago, wydawnictwo, inny

 Wycenę przygotujemy po dokładnym zapoznaniu się z w/w wymaganiami i sugestiami Klienta.

2 WYCENA

Wycena będzie gotowa w ciągu kilku godzin. W ramach wyceny podamy dokładny termin, liczbę stron do korekty/tłumaczenia oraz całkowity koszt realizacji zlecenia.

Pracujemy w Microsoft Windows.

Teksty przyjmujemy w formacie .doc lub .docx.

Obecnie nie przyjmujemy tekstów zapisanych w .odt lub LaTeX (LyX). Prosimy o ew. kontakt w sprawie przygotowania korekt w PDF, PowerPoint, Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw lub DTP.

Wycena jest bezpłatna i niezobowiązująca.

 

3 POTWIERDZENIE

Zlecenie prosimy potwierdzić mailowo lub telefonicznie. Koszt korekty/tłumaczenia nie ulegnie zmianie po potwierdzeniu.

 

4 ZLECENIE

Potwierdzenie przyjęcia zlecenia do realizacji wysyłamy mailowo wraz z nadaniem numeru zlecenia.

Skontaktujemy się z Państwem w trakcie realizacji zlecenia, jeżeli będą potrzebne jakiekolwiek wyjaśnienia dotyczące treści tekstu.

 

5 ODBIÓR

Tekst wysyłamy mailem po ukończeniu zlecenia. Korektę/tłumaczenie otrzymują Państwo w ustalonym terminie.

 

zlecenie

 

Jak i kiedy zapłacić?

Klienci indywidualni i biznesowi płacą przelewem (7-dniowy termin płatności) po otrzymaniu faktury (fakturę wysyłamy priorytetem w formie drukowanej za pośrednictwem Poczty Polskiej; możemy również przesłać drogą elektroniczną w formacie PDF na życzenie Klienta). 

Klienci korzystający z 'oferty dla studentów' dokonują wpłaty całości wartości zlecenia przelewem po potwierdzeniu wyceny.

Zlecenie przyjmujemy wraz z wpłaceniem przedpłaty w wysokości 50% wartości usługi jeżeli wycena przekracza kwotę 500 zł brutto.

Instytucje państwowe - 14 lub 21 dni po otrzymaniu faktury za wykonaną usługę (fakturę wysyłamy priorytetem w formie drukowanej za pośrednictwem Poczty Polskiej; możemy również przesłać drogą elektroniczną w formacie PDF na życzenie Klienta). 

Dane do przelewu znajdują się na naszej stronie w zakładce KONTAKT, ale na życzenie Klienta możemy je również przesłać mailowo.

 

Jak wygląda obsługa po realizacji zlecenia?

KOREKTA

Uważamy, że bardzo ważne jest, aby nasi Klienci mogli dokładnie zobaczyć zmiany, jakie wprowadziliśmy. Zawsze wysyłamy tekst w formacie z włączoną funkcją 'Śledź zmiany', która sprawia, że widoczne są wszystkie zmiany dokonane w oryginalnym dokumencie:

- funkcja 'Śledź zmiany' jest włączona
- wszystkie zmiany są wyraźnie oznaczone, podkreślone lub skreślone
- obszary problemowe są podkreślone kolorem

Na życzenie Klienta możemy również przesłać tekst jako wersję FINAL. Tak wygląda ostateczna wersja tekstu, kiedy wszystkie wprowadzone w nim zmiany są zaakceptowane:

- funkcja 'Śledź zmiany' jest wyłączona
- wszystkie zmiany zostały zaakceptowane na stałe w dokumencie
- obszary problemowe nie są podkreślone kolorem

Jak wygląda dokument po korekcie?

Komentarz - Czasami dodajemy komentarz, będący uzupełnieniem korekty/tłumaczenia. Komentarze służą do tego, aby wskazać fragmenty tekstu, których znaczenie jest niejasne lub by poprosić o dodatkowe informacje. Po przeczytaniu komentarza prosimy o wyjaśnienie ('re-wording', parafrazę lub podanie wersji polskiej) i odesłanie dokumentu do kolejnego czytania (bez żadnych dodatkowych kosztów).

  

TŁUMACZENIE

Każde tłumaczenie wykonywane jest przez tłumacza będącego jednocześnie lingwistą i ekspertem w danej dziedzinie. Wykonany przekład weryfikowany jest przez drugiego tłumacza pod kątem zgodności tekstu końcowego z tekstem źródłowym oraz spójności zastosowanej terminologii. Następnie tłumaczenie poddawane jest końcowej redakcji, podczas której sprawdza się stylistykę i płynność tekstu. Ewentualne niejasności i problematyczne fragmenty oznaczamy kolorem, by następnie skonsultować ich treść z Klientem.

Tłumaczenie przysięgłe

Tłumaczenie przysięgłe opatrywane jest pieczęcią zawierającą w otoku imię i nazwizko tłumacza przysięgłego, a w środku wskazanie języka, w zakresie którego ma on uprawnienia oraz numer. Na wszystkich tłumaczeniach które wydaje tłumacz przysięgły, wymienia się pozycję, pod którą tłumaczenie jest odnotowane w repertorium oraz informację czy tłumaczenie sprządzono z oryginału, kopii czy też odpisu.

Tłumaczenie uwierzytelnione sporządza się w postaci wydruku. Można je odebrac osobiście lub za pośrednictwem poczty czy poczty kurierskiej. Na życzenie klienta wysyłamy e-mailem skan tłumaczenia uwierzytelnionego, ale może on służyc jedynie do zapoznania się z trescią oryginału tłumaczenia i nie ma mocy prawnej.

Standardowa przeliczeniowa strona tłumaczenia uwierzytelnionego ma 1125 znaków ze spacjami.