Nasze biuro specjalizuje się w przygotowywaniu kompleksowej korekty tekstu napisanego w języku angielskim - English language editing/proofreading.   

Wszystkie korekty wykonywane są wyłącznie przez native speakerów (w standardzie pisowni AmE lub BrE) posiadających wieloletnie doświadczenie w pracy nad tekstami do publikacji.

Każdy tekst sprawdzany jest 3-etapowo pod względem poprawności językowej, czyli:

 • gramatycznej
 • leksykalnej 
 • ortograficznej 
 • interpunkcyjnej 
 • stylistycznej

 

Jak wygląda proces korekty?

Każda korekta językowa wykonana w naszym biurze obejmuje 3 etapy:

  KOREKTA - ETAP 1

Korektor czyta tekst i poprawia wszelkie błędy językowe, czyli sprawdza:

 • gramatykę (grammar)
 • interpunkcję (punctuation) 
 • pisownię/ortografię (spelling/typos) 
 • ujednolicenie pisowni: BrE lub AmE (BrE or AmE spelling) 
 • składnię, strukturę i budowę zdań (syntax) 
 • błędy typograficzne (typographical errors) 
 • dobór słów (word choice)
  KOREKTA - ETAP 2

Korektor sprawdza tekst pod kątem spójności i stopnia formalności oraz:

 • logikę zdań (logical sentences) 
 • klarowność tekstu (clarity) 
 • terminologię (terminology) 
 • stopień formalności języka (level of formality) 
 • styl (stylistics) 

Korektor także analizuje:

 • spójność faktów i danych (consistency) 
 • niejasne fragmenty i niezgodności (awkward language)
  KOREKTA - ETAP 3 

Korektor wprowadza ostatnie poprawki, aby końcową wersję tekstu czytało się płynnie i naturalnie. Na tym etapie zwraca uwagę przede wszystkim na:

 • strukturę treści (cohesion) 
 • spójność całości (coherence)
 • tzw. flow

 

Dlaczego warto wybrać zlecenie korekty tekstu?

Łatwo jest popełniać błędy językowe podczas pisania tekstu lub artykułu w języku angielskim, zwłaszcza gdy angielski nie jest naszym językiem ojczystym. Błędy językowe mogą odwracać uwagę od merytorycznej strony naszego tekstu, i taki tekst może wypaść mało profesjonalnie i niewiarygodnie w oczach potencjalnych odbiorców.

Nasi doświadczeni korektorzy wychwycą i poprawią wszelkie błędy gramatyczne, ortograficzne i interpunkcyjne, a także te związane z rejestrem i stylem. Otrzymają Państwo korektę tekstu sprawdzonego przez native speaker'a, który będzie się czytało płynnie i naturalnie.

 

Jakie standardy stosują korektorzy podczas korekty?

Pracujemy według najnowszych standardów pisowni oraz pisania w języku angielskim:

New Hart's Rules The Handbook of Style for Writers and Editors 
Copy-Editing: The Cambridge Handbook for Editors, Authors and Publishers
Collins Dictionary for Writers & Editors
New Oxford Dictionary for Writers and Editors
The Oxford Guide to Style
New Oxford Spelling Dictionary
The BBI Dictionary of English Word Combinations

Nasi korektorzy stosują również najnowsze zalecenia wydawane przez Society for Editors and Proofreaders

Styl pisania akademickiego bardzo różni się od innych stylów, dlatego zawsze pytamy o 'style guide' (style manual, style sheet), jaki został wykorzystany do napisania tekstu. Informacja ta pozwala korektorom sprawdzić ew. niejasności podczas pracy nad tekstem. Najczęściej stosowane standardy pisania akademickiego to:

 • The Modern Language Association (MLA) Style Manual 
 • The American Psychological Association (APA) Style Manual 
 • The Chicago Manual of Style (CMS) 

Pracujemy również z innymi style manuals wskazanymi przez klienta.

Niestety nie mamy w ofercie formatowanie tekstu wg wybranego style manual. 

Jak wygląda dokument po korekcie?

Poniżej pokazano jak działa włączona funkcja "Śledź zmiany" w dokumencie Microsoft Word w trakcie pracy korektora:

ORYGINAŁ Tak wygląda wersja oryginalna przesłanego nam dokumentu.
ZMIANY (ADIUSTACJA) POKAZANE W WERSJI KOŃCOWEJ Wszystkie zmiany wprowadzone przez korektora zaznaczone są kolorem - tutaj czerwonym i niebieskim (praca dwóch korektorów).
WERSJA KOŃCOWA Wszystkie zmiany można zaakceptować i wyłączyć funkcję "Śledź zmiany". Tak wygląda końcowa wersja dokumentu.

Sprawdzamy tekst tak, aby mieli Państwo pewność, że nie znajdzie się w nim żaden błąd językowy lub stylistyczny. Zapewniamy najwyższą jakość korekty tekstu, ponieważ podchodzimy do naszej pracy profesjonalnie i rzetelnie. Każdy tekst przesłany do korekty sprawdzany jest przez dwóch korektorów (native speakerów), których pracę nadzoruje główny korektor - Managing Editor.

W każdym tekście sprawdzana i poprawiana jest:

Gramatyka

Leksyka

Ortografia

Interpunkcja

Stylistyka