English Prep - Biuro Językowe zajmuje się profesjonalną i kompleksową korektą tekstów napisanych w języku angielskim (proofreading & copy-editing). Wszystkie korekty wykonywane są przez native speakerów.

Każdy tekst jest sprawdzany pod względem poprawności językowej:

 • gramatycznej
 • leksykalnej 
 • ortograficznej 
 • interpunkcyjnej 
 • oraz stylistycznej.

Korekta próbna dla nowych klientów!

Możemy przygotować korektę fragmentu dłuższego tekstu bez żadnych opłat. Dopiero po zapoznaniu się z naszą metodą pracy mogą Państwo zdecydować się na wycenę i/lub zlecenie korekty całego tekstu.

 

Jak wygląda proces korekty?

Każda korekta tekstu obejmuje 3 etapy:

1 PROOFREADING

Korektor czyta tekst i poprawia wszelkie błędy językowe:

 • gramatykę (grammar)
 • interpunkcję (punctuation) 
 • pisownię/ortografię (spelling) 
 • ujednolica pisownię: BrE lub AmE (BrE or AmE spelling) 
 • składnię, strukturę i budowę zdań (syntax) 
 • błędy typograficzne (typographical errors) 
 • dobór słów (word choice).
2 COPY-EDITING

Korektor następnie sprawdza tekst pod kątem spójności i stopnia formalności oraz ujednolica:

 • logikę zdań (logical sentences) 
 • klarowność tekstu (clarity) 
 • terminologię (terminology) 
 • stopień formalności języka (level of formality) 
 • styl (stylistics). 

 

a także analizuje:

 • spójność faktów i danych (consistency) 
 • niejasne fragmenty i niezgodności (awkward language).
3 FLOW

Korektor wprowadza ostatnie poprawki, aby ostateczną wersję czytało się płynnie i by tekst brzmiał naturalnie. Na tym etapie korektor zwraca uwagę przede wszystkim na:

 • strukturę treści (cohesion) 
 • spójność całości (coherence).

 

Dlaczego warto wybrać zlecenie korekty u nas?

Łatwo popełnić błąd językowy podczas pisania tekstu w języku angielskim, zwłaszcza gdy nie jest on naszym językiem ojczystym. Błędy językowe mogą odwracać uwagę czytelnika od merytorycznej strony naszego tekstu lub będzie on wyglądał mało profesjonalnie i wiarygodnie w oczach potencjalnych odbiorców tekstu.

Korektorzy wychwycą i poprawią wszystkie niedoskonałości gramatyczne, ortograficzne i interpunkcyjne, a także te związane z rejestrem i stylem. Otrzymają Państwo z powrotem naturalnie brzmiący tekst, sprawdzony przez native speaker'a, którego będzie się "bardzo dobrze czytało".

 

Kim są korektorzy English Prep?

 • starannie dobrani native speakers z wieloletnim doświadczeniem w korekcie tekstów (BrE lub AmE)
 • specjalistami w danej dziedzinie nauki
 • lingwistami z dyplomami wyższych uczelni (USA i UK), członkowie SfEP
 • profesjonalistami posiadającymi wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu korekt oraz nauczaniu pisania akademickiego i kreatywnego

Do każdej korekty wyznaczamy głównego korektora specjalizującego się w danej tematyce i dla określonego rodzaju zlecenia.

 

Jakie standardy stosują korektorzy podczas korekty?

Pracujemy według najnowszych standardów pisania w języku angielskim, np.:

New Hart's Rules The Handbook of Style for Writers and Editors 
Copy-Editing: The Cambridge Handbook for Editors, Authors and Publishers
Collins Dictionary for Writers & Editors
New Oxford Dictionary for Writers and Editors
The Oxford Guide to Style
New Oxford Spelling Dictionary
The BBI Dictionary of English Word Combinations

Nasi korektorzy stosują również najnowsze zalecenia wydawane przez Society for Editors and Proofreaders

Styl pisania akademickiego bardzo różni się od innych stylów, dlatego zawsze pytamy o 'style guide' (style manual, style sheet), jaki został wykorzystany do napisania tekstu. Najczęściej pracujemy wg następujących standardów pisania akademickiego:

 • The Modern Language Association (MLA) Style Manual 
 • The American Psychological Association (APA) Style Manual 
 • The Chicago Manual of Style (CMS) 

 Pracujemy również wg innych 'style manuals' wskazanych przez klienta.

Jak wygląda dokument po korekcie?

Oto przykład ilustrujący działanie włączonej funkcji "Śledź zmiany" w dokumencie Microsoft Word w trakcie pracy korektora:

ORYGINAŁ Tak wygląda wersja oryginalna przesłanego nam dokumentu.
ZNACZNIKI POKAZANE W WERSJI KOŃCOWEJ Wszystkie zmiany wprowadzone przez korektora zaznaczone są kolorem czerwonym i niebieskim.
WERSJA KOŃCOWA Wszystkie zmiany można zaakceptować i wyłączyć funkcję "Śledź zmiany". Tak wygląda końcowa wersja dokumentu.

Sprawdzamy tekst tak, aby mieli Państwo pewność, że nie znajdzie się w nim żaden błąd językowy lub stylistyczny. Zapewniamy majwyższą jakość korekty tekstu, ponieważ podchodzimy do naszej pracy profesjonalnie i rzetelnie. Każdy tekst przesłany do korekty sprawdzany jest przez dwóch korektorów, których pracę nadzoruje główny korektor - Managing Editor.

Jakie teksty sprawdzamy?

Academic

 • prace licencjackie
  (Oferta dla studentów)
 • prace magisterskie
  (Oferta dla studentów)
 • prace doktorskie (Oferta dla studentów - tekst specjalistyczny)
 • artykuły naukowe
 • publikacje naukowe
 • abstrakty

Business, Law and Finance

 • raporty
 • sprawozdania
 • projekty
 • umowy
 • akty prawne
 • korespondencję
 • prezentacje

Technical

 • raporty techniczne
 • instrukcje obsługi

Marketing

 • komunikaty prasowe
 • ogłoszenia
 • katalogi
 • broszury i foldery reklamowe
 • strony www

Creative

 • poezja
 • proza
 • krótkie formy literackie
 • powieści
 • publicystyka