Nasza oferta korekty językowej jest skierowana przede wszystkim do pracowników różnych jednostek naukowych oraz indywidualnych klientów piszących teksty w języku angielskim:   

 • korekty językowe wykonywane są wyłącznie przez doświadczonych native speakerów (USA (AmE)/UK(BrE))
 • zapewniamy najwyższy poziom korekty językowej tekstów z różnych dziedzin nauki
 • gwarantujemy całkowitą poufność powierzonych nam materiałów i dokumentów
 • wystawiamy Language Editing Certificate (LEC) 

 

Co dokładnie sprawdzają korektorzy podczas pracy nad tekstem?

Wszelkie informacje dotyczące korekty tekstu można znaleźć na naszej podstronie Korekta.

Jakich elementów tekstu korektorzy nie sprawdzają podczas korekty?

Korektorzy skupiają się głównie na stronie językowej danego tekstu, w związku z tym nie zajmują się formatowaniem tekstu, sprawdzeniem lub edycją bibliografii (Works Cited/References/Bibliography), dostosowaniem tekstu pod konkretny style sheet, dopisywaniem lub parafrazą większych fragmentów tekstu lub dostosowaniem tekstu pod konkretny limit liczby słów.

Korektorzy również nie ocenią merytorycznej strony danego tekstu, chociaż wskażą na występujące w nim błędy logiczne, powtórzenia, itd. 

Jaką gwarantujecie jakość sprawdzonego tekstu?

Zapewniamy wykonanie korekty językowej na najwyższym poziomie, jednak nie możemy gwarantować, że sprawdzony u nas tekst zostanie zaakceptowany przez wybrane czasopismo - na to ma wpływ wiele innych czynników. Tutaj jest lista czasopism, w których zostały przyjęte do druku artykuły sprawdzone przez naszych korektorów.

Możemy zaoferować ponowną bezpłatną korektę lub zwrot pieniędzy jeżeli Państwa tekst zostanie odrzucony przez czasopismo wyłącznie z powodu kwestii językowych, pod warunkiem, że po przesłaniu przez nas sprawdzonego tekstu nie zostały wprowadzone żadne nowe zmiany, a wszystkie istotne poprawki korektorów zostały zaakceptowane.         

Jakie teksty sprawdzamy?

Teksty specjalistyczne:
a) manuskrypty do publikacji:
artykuły naukowe
 • medycyna 
 • chemia i biochemia
 • techniczne: informatyka, transport, mechanika, inżynieria
 • nauki społeczne i humanistyczne: politologia, psychologia, socjologia, filozofia  
 • ekonomia
 • nauki humanistyczne: językoznawstwo, literaturoznawstwo
teksty naukowe
 • abstrakty
 • peer reviews
 • referaty
 • rozprawy
 • analizy
 • inne
b) prace dyplomowe:
prace doktorskie
prace magisterskie
 • metodyka
 • językoznawstwo
 • literatura
 • krytyka filmowa
 • inne
prace licencjackie
Teksty ogólne i plus:
creative
 • strony www
 • broszury i foldery reklamowe
 • katalogi
 • literatura piękna
 • poezja
 • autorskie teksty piosenek
 • scenariusze
 • inne