Agencja Tłumaczeń InTranslation specjalizuje się w wykonywaniu tłumaczeń pisemnych i ustnych w kombinacji językowej: polski - angielski/angielski - polski. W centrum naszego zainteresowania znajdują się przede wszystkim tłumaczenia na język angielski i z języka angielskiego na polski tekstów prawniczych, finansowych, ekonomicznych oraz artykułów naukowych przeznaczonych do publikacji z zakresu nauk społecznych, humanistycznych i technicznych, a także tłumaczenia tekstów literackich, reklamowych, stron internetowych itp.

Jak wygląda proces tłumaczenia?

1 TŁUMACZENIE

Przekładu dokonuje tłumacz specjalizujący się w tematyce zleconego tekstu.

2 WERYFIKACJA

Tłumacz przeprowadza weryfikację wykonanego tłumaczenia, czyli sprawdza jego poprawność pod względem zgodności treści tekstu docelowego z oryginalnym tekstem źródłowym, a także analizuje spójność i odpowiedniość terminologii.

3 REDAKCJA

Korektor dokonuje sprawdzenia jakości tłumaczenia pod względem językowo-estetycznym, tj. sprawdza poprawność językową, styl oraz rejestr, i dba o to, by ostateczna wersja tekstu brzmiała naturalnie.


Całość pracy koordynuje główny tłumacz - Managing Translator.

 Dlaczego warto skorzystać z naszych usług tłumaczeniowych?

Oferujemy usługi tłumaczeniowe najwyższej jakości. Dzięki ograniczeniu usług do tłumaczeń z języka polskiego na angielski i odwrotnie możemy zapewnić właściwy nadzór nad tłumaczeniami. Naszym celem jest zadowolenie klientów z jakości otrzymywanych od nas tekstów.

Na sukces tłumaczenia składają się:

- profesjonalne i kompleksowe podejście do każdego tłumaczenia 
- doświadczenie tłumaczy posiadających specjalistyczną wiedzę
- biegła znajomość języka angielskiego i polskiego
- stosowanie odpowiedniej specjalistycznej i ujednoliconej terminologii
- dokładność i dbałość o szczegóły
- wrażliwość na język i wyczucie kulturowe
- szczegółowa weryfikacja i korekta końcowa

Kim są nasi tłumacze?

- profesjonalistami z wieloletnim doświadczeniem w wykonywaniu tłumaczeń 
- wykwalifikowanymi lingwistami
- tłumaczami specjalizującymi się w wybranych dziedzinach
- posiadaczami dyplomów najlepszych szkół tłumaczeniowych
- osobami dwujęzycznymi

Tłumaczenia przysięgłe (uwierzytelnione) wykonywane są wyłącznie przez tłumaczy przysięgłych posiadających odpowiednie uprawnienia nadane im przez ministra sprawiedliwości.

Jakie teksty tłumaczymy?

Pisemne:
Nasza specjalność to:
Tłumaczenia tekstów prawniczych i tłumaczenia przysięgłe.
 • dokumenty prawne, akty notarialne, umowy, statuty, polisy
 • akty urzędu stanu cywilnego, świadectwa, dyplomy, zaświadczenia
 • pisma sądowe, opinie prawne, podania, skargi i wnioski
 • decyzje, pełnomocnictwa, upoważnienia
 • korespondencja firmowa
 • inne
Tłumaczenia dokumentów finansowych i ekonomicznych
 • sprawozdania, bilanse, raporty
 • analizy, opinie, dokumenty rynków finansowych
 • raporty, audyty, biznesplany
 • inne
tłumaczymy także:
Artykuły naukowe przeznaczone do publikacji
 • artykuły, rozprawy, analizy, referaty itp.
 • teksty z zakresu nauk społecznych i humanistycznych (socjologia, psychologia, filozofia, politologia, ekonomia, literaturoznawstwo, językoznawstwo) oraz technicznych (informatyka, transport, nawigacja, inżynieria)
Teksty literackie i popularnonaukowe
 • literatura piękna
 • literatura popularnonaukowa
Materiały prasowe, handlowe, reklamowe, techniczne i strony www
 • katalogi, broszury, ulotki, oferty, prezentacje
 • korespondencja handlowa, dokumenty przewozowe
 • artykuły prasowe
 • instrukcje, katalogi, karty charakterystyki
Ustne:
Tłumaczenia zwykłe i przysięgłe: konsekutywne i liaison
 • spotkania, wizyty, negocjacje
 • delegacje, szkolenia
 • załatwianie formalności w urzędach
 • zeznania, procesy sądowe
 • inne