Czasopisma naukowe, w których zostały zaakceptowane do publikacji artykuły sprawdzone przez nasze biuro:
Lecture Notes in Artificial Intelligence
European Journal of Integrative Medicine
FEBS Letters
Pharmacological Reports
 • Ikonotheka UW
 • Tetrahedron Asymmetry
 • Journal of Mechanical Sciences
 • Advances in Clinical and Experimental Medicine
 • Autophagy
 • European Journal of Pharmaceutical Sciences
 • Journal of Horticultural Research
 • Ocean Engineering
 • Journal of Materials Chemistry C
 • Neurochemistry International
 • European Journal of Plant Pathology
 • Prace Filologiczne - Literaturoznawstwo (PFLIT)
 • Psychological Medicine
 • Current Analytical Chemistry
 • Annales Zoologici BioOne
 • Redox Report
 • Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
 • Dyes and Pigments
 • Physical Review Letters
 • New Journal of Chemistry
 • Arabian Journal of Geoscience
 • Chemical Engineering and Processing: Process Intensification
 • Mass Spectrometry Reviews
 • The Journal of Biological Chemistry
 • Journal of Molecular Structure
 • International Journal of Mechanical Sciences
 • PLOS ONE
 • Ceramics International
 • The Monist
 • Nature
 • European Journal of Inorganic Chemistry
 • Applied Physics Letters
 • Journal of Materials Processing Technology
 • Journal of Food Engineering
 • European Journal of Medicinal Chemistry
 
Jednostki naukowe i instytucje, dla których przygotowaliśmy korekty tekstów:
Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa

Korekta artykułów naukowych od 2004 roku.

Instytut Badań Systemowych PAN

Korekta artykułów naukowych od 2004 roku.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Korekty artykułów naukowych dla jednostek naukowych od 2004 roku.

Politechnika Śląska, Katedra Odlewnictwa

Korekta artykułów naukowych.

Wydawnictwo Dwie Siostry, Warszawa
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Otwock-Świerk
Wydawnictwo New Europe Books, MA, USA
Politechnika Poznańska
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Szczeciński
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
Politechnika Warszawska, Wydz. Transportu
Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie
Uniwersytet Gdański
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Medyczny w Lublinie