Wydawnictwa, dla których wykonujemy korekty artykułów:
The Monist
Journal of Horticultural Research
European Journal of Medicinal Chemistry
Dyes and Pigments
 • Advances in Clinical and Experimental Medicine
 • Physical Review Letters
 • Pharmacological Reports
 • Ocean Engineering
 • European Journal of Integrative Medicine
 • Autophagy
 • PLOS ONE
 • European Journal of Inorganic Chemistry
 • Lecture Notes in Artificial Intelligence
 • Mass Spectrometry Reviews
 • Journal of Mechanical Sciences
 • Current Analytical Chemistry
 • Tetrahedron Asymmetry
 • Chemical Engineering and Processing: Process Intensification
 • International Journal of Mechanical Sciences
 • FEBS Letters
 • Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
 • New Journal of Chemistry
 • Ceramics International
 • Neurochemistry International
 • Nature
 • The Journal of Biological Chemistry
 • European Journal of Pharmaceutical Sciences
 • Journal of Food Engineering
 • Journal of Materials Chemistry C
 • Psychological Medicine
 • Applied Physics Letters
 • Arabian Journal of Geoscience
 • Redox Report
 • Prace Filologiczne - Literaturoznawstwo (PFLIT)
 • Journal of Materials Processing Technology
 
Instytucje i firmy, dla których ostatnio przygotowaliśmy projekty korekt i/lub tłumaczeń:
Instytut Badań Systemowych PAN

korekty artykułów naukowych

Galeria 'tak' w Poznaniu

Tłumaczenie międzynarodowych katalogów wystaw na język angielski:
Kochany Ptaku Kruku
Będę Lalką Barbi! Jestem! Ja! Justyna! M!
Wnęk Maria Nowy Sącz SKR.P.148.
Insita

Uniwersytet Warszawski

korekty artykułów naukowych; tłumaczenia artykułów naukowych dla Wydz. Filozofii i Socjologii

Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Otwock-Świerk

korekty artykułów naukowych dla Zakładu Fizyki Detektorów

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Tłumaczenie na język angielski pracy naukowej "Dynamika stanów wody jezior"
Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Hoppe G. "Model człowieka hedonistycznego a społeczna odpowiedzialność konsumentów"
Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie
Wydawnictwo New Europe Books, MA, USA
Politechnika Warszawska, Wydz. Transportu
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Politechnika Śląska, Katedra Odlewnictwa
Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Tomasz Wawrzyński Tour Leader
Uniwersytet Marii C. S. w Lublinie
Uniwersytet Szczeciński
Wydawnictwo Dwie Siostry, Warszawa
Uniwersytet Gdański
Politechnika Poznańska
Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa