Wydawnictwa, dla których wykonujemy korekty artykułów:
Journal of Food Engineering
Prace Filologiczne - Literaturoznawstwo (PFLIT)
The Journal of Biological Chemistry
Mass Spectrometry Reviews
 • Journal of Materials Processing Technology
 • PLOS ONE
 • European Journal of Medicinal Chemistry
 • Current Analytical Chemistry
 • Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
 • European Journal of Pharmaceutical Sciences
 • FEBS Letters
 • Journal of Horticultural Research
 • Neurochemistry International
 • Applied Physics Letters
 • Pharmacological Reports
 • Advances in Clinical and Experimental Medicine
 • Redox Report
 • Journal of Mechanical Sciences
 • European Journal of Inorganic Chemistry
 • Ocean Engineering
 • Tetrahedron Asymmetry
 • Dyes and Pigments
 • New Journal of Chemistry
 • The Monist
 • Chemical Engineering and Processing: Process Intensification
 • Autophagy
 • Journal of Materials Chemistry C
 • Arabian Journal of Geoscience
 • Physical Review Letters
 • Psychological Medicine
 • Nature
 • European Journal of Integrative Medicine
 • Lecture Notes in Artificial Intelligence
 • International Journal of Mechanical Sciences
 • Ceramics International
 
Instytucje i firmy, dla których ostatnio przygotowaliśmy projekty korekt i/lub tłumaczeń:
Wydawnictwo New Europe Books, MA, USA
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

korekty artykułów naukowych; tłumaczenia artykułów naukowych

Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Otwock-Świerk

korekty artykułów naukowych dla Zakładu Fizyki Detektorów

Uniwersytet Warszawski

korekty artykułów naukowych; tłumaczenia artykułów naukowych dla Wydz. Filozofii i Socjologii

Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa
Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Galeria 'tak' w Poznaniu
Uniwersytet Szczeciński
Instytut Badań Systemowych PAN
Hoppe G. "Model człowieka hedonistycznego a społeczna odpowiedzialność konsumentów"
Politechnika Warszawska, Wydz. Transportu
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
Politechnika Poznańska
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
Uniwersytet w Białymstoku
Tomasz Wawrzyński Tour Leader
Uniwersytet Marii C. S. w Lublinie
Wydawnictwo Dwie Siostry, Warszawa
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Politechnika Śląska, Katedra Odlewnictwa
Tłumaczenie na język angielski pracy naukowej "Dynamika stanów wody jezior"