Czasopisma naukowe, w których zostały zaakceptowane do publikacji artykuły sprawdzone przez nasze biuro:
Lecture Notes in Artificial Intelligence
Arabian Journal of Geoscience
Nature
Applied Physics Letters
 • Mass Spectrometry Reviews
 • Journal of Horticultural Research
 • Journal of Molecular Structure
 • Physical Review Letters
 • The Journal of Biological Chemistry
 • Psychological Medicine
 • European Journal of Inorganic Chemistry
 • Ocean Engineering
 • Autophagy
 • Journal of Materials Processing Technology
 • FEBS Letters
 • New Journal of Chemistry
 • Dyes and Pigments
 • Journal of Materials Chemistry C
 • International Journal of Mechanical Sciences
 • European Journal of Plant Pathology
 • Neurochemistry International
 • The Monist
 • Annales Zoologici BioOne
 • Journal of Food Engineering
 • Tetrahedron Asymmetry
 • PLOS ONE
 • Ikonotheka UW
 • Pharmacological Reports
 • European Journal of Medicinal Chemistry
 • European Journal of Pharmaceutical Sciences
 • Redox Report
 • Current Analytical Chemistry
 • Advances in Clinical and Experimental Medicine
 • Journal of Mechanical Sciences
 • Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
 • Ceramics International
 • European Journal of Integrative Medicine
 • Chemical Engineering and Processing: Process Intensification
 • Prace Filologiczne - Literaturoznawstwo (PFLIT)
 
Jednostki naukowe i instytucje, dla których przygotowaliśmy korekty tekstów:
Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Otwock-Świerk

Korekta artykułów naukowych dla Zakładu Fizyki Detektorów.

Uniwersytet Warszawski

Korekta artykułów naukowych, m.in. dla Wydziału Filozofii i Socjologii.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Korekty artykułów naukowych dla jednostek naukowych od 2004 roku.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Korekty artykułów naukowych dla różnych jednostek od 2004 roku.

Politechnika Warszawska, Wydz. Transportu
Wydawnictwo New Europe Books, MA, USA
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa
Politechnika Śląska, Katedra Odlewnictwa
Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Instytut Badań Systemowych PAN
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
Uniwersytet Szczeciński
Politechnika Poznańska
Uniwersytet Gdański
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Wydawnictwo Dwie Siostry, Warszawa