Czasopisma, w których zostały zaakceptowane do publikacji artykuły sprawdzone przez nasze biuro:
Psychological Medicine
Prace Filologiczne - Literaturoznawstwo (PFLIT)
Applied Physics Letters
Pharmacological Reports
 • Annales Zoologici BioOne
 • Chemical Engineering and Processing: Process Intensification
 • Ceramics International
 • European Journal of Integrative Medicine
 • FEBS Letters
 • The Journal of Biological Chemistry
 • European Journal of Plant Pathology
 • The Monist
 • PLOS ONE
 • Neurochemistry International
 • European Journal of Medicinal Chemistry
 • Ocean Engineering
 • Mass Spectrometry Reviews
 • Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
 • Lecture Notes in Artificial Intelligence
 • European Journal of Inorganic Chemistry
 • Advances in Clinical and Experimental Medicine
 • Journal of Horticultural Research
 • Journal of Mechanical Sciences
 • Journal of Materials Chemistry C
 • Physical Review Letters
 • Autophagy
 • Redox Report
 • Journal of Molecular Structure
 • Journal of Food Engineering
 • Current Analytical Chemistry
 • International Journal of Mechanical Sciences
 • Ikonotheka UW
 • European Journal of Pharmaceutical Sciences
 • Tetrahedron Asymmetry
 • Journal of Materials Processing Technology
 • Nature
 • Arabian Journal of Geoscience
 • Dyes and Pigments
 • New Journal of Chemistry
 
Jednostki naukowe i instytucje, dla których przygotowaliśmy korekty tekstów:
Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie

Korekta polskiej i angielskiej wersji językowej publikacji międzynarodowej pt. "Legalny i nielegalny obrót dobrami kultury"

Instytut Badań Systemowych PAN

korekty artykułów naukowych

Wydawnictwo Dwie Siostry, Warszawa

White Plate. Słodkie - tłumaczenie i korekta wersji angielskiej bestsellerowej pierwszej książki kucharskiej Elizy Mórawskiej, znanej polskiej blogerki kulinarnej 

Uniwersytet Szczeciński

tłumaczenie artykułów naukowych

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Uniwersytet Gdański
Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa
Politechnika Śląska, Katedra Odlewnictwa
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydawnictwo New Europe Books, MA, USA
Politechnika Poznańska
Uniwersytet Marii C. S. w Lublinie
Politechnika Warszawska, Wydz. Transportu
Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Otwock-Świerk
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni