We offer quality proofreading and English language editing services to the global community.

All manuscripts are proofread by qualified native speakers only, in your choice of proper British or American English. 

Each text undergoes 3 stages of proofreading and English language editing. Our proofreaders will check the text for correct: 

  • grammar
  • vocabulary usage
  • spelling
  • punctuation
  • style

 

What does the proofreading process look like?

Each manuscript will be proofread and language edited according to the 3 stages listed below:

   PROOFREADING - STAGE 1

The proofreader will make sure the text is free of language errors and eliminate any mistakes in:

  • grammar
  • punctuation
  • spelling
  • syntax
  • word choice

    PROOFREADING - STAGE 2 

 

Jak wygląda dokument po korekcie?

Poniżej pokazano jak działa włączona funkcja "Śledź zmiany" w dokumencie Microsoft Word w trakcie pracy korektora:

ORYGINAŁ Tak wygląda wersja oryginalna przesłanego nam dokumentu.
ZMIANY (ADIUSTACJA) POKAZANE W WERSJI KOŃCOWEJ Wszystkie zmiany wprowadzone przez korektora zaznaczone są kolorem - tutaj czerwonym i niebieskim (praca dwóch korektorów).
WERSJA KOŃCOWA Wszystkie zmiany można zaakceptować i wyłączyć funkcję "Śledź zmiany". Tak wygląda końcowa wersja dokumentu.

Sprawdzamy tekst tak, aby mieli Państwo pewność, że nie znajdzie się w nim żaden błąd językowy lub stylistyczny. Zapewniamy najwyższą jakość korekty tekstu, ponieważ podchodzimy do naszej pracy profesjonalnie i rzetelnie. Każdy tekst przesłany do korekty sprawdzany jest przez dwóch korektorów (native speakerów), których pracę nadzoruje główny korektor - Managing Editor.

W każdym tekście sprawdzana i poprawiana jest:

Gramatyka

Leksyka

Ortografia

Interpunkcja

Stylistyka