Czasopisma naukowe, w których zostały zaakceptowane do publikacji artykuły sprawdzone przez nasze biuro:
Applied Physics Letters
Annales Zoologici BioOne
European Journal of Medicinal Chemistry
Journal of Materials Chemistry C
 • Dyes and Pigments
 • International Journal of Mechanical Sciences
 • Chemical Engineering and Processing: Process Intensification
 • Advances in Clinical and Experimental Medicine
 • Journal of Materials Processing Technology
 • Pharmacological Reports
 • European Journal of Integrative Medicine
 • Tetrahedron Asymmetry
 • Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
 • Redox Report
 • Lecture Notes in Artificial Intelligence
 • Ikonotheka UW
 • PLOS ONE
 • Arabian Journal of Geoscience
 • Ceramics International
 • Neurochemistry International
 • Mass Spectrometry Reviews
 • Autophagy
 • Prace Filologiczne - Literaturoznawstwo (PFLIT)
 • Physical Review Letters
 • Nature
 • The Journal of Biological Chemistry
 • FEBS Letters
 • Journal of Molecular Structure
 • Journal of Horticultural Research
 • Journal of Food Engineering
 • The Monist
 • European Journal of Plant Pathology
 • Journal of Mechanical Sciences
 • European Journal of Inorganic Chemistry
 • European Journal of Pharmaceutical Sciences
 • New Journal of Chemistry
 • Psychological Medicine
 • Current Analytical Chemistry
 • Ocean Engineering
 
Jednostki naukowe i instytucje, dla których przygotowaliśmy korekty tekstów:
Uniwersytet Gdański

tłumaczenia artykułów naukowych

Politechnika Warszawska, Wydz. Transportu

tłumaczenia artykułów naukowych

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ciągła współpraca z Wydawnictwem Naukowym UAM w zakresie tłumaczenia i korekty artykułów naukowych oraz streszczeń publikacji

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

korekty artykułów naukowych

Politechnika Poznańska
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
Uniwersytet Szczeciński
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
Instytut Badań Systemowych PAN
Politechnika Śląska, Katedra Odlewnictwa
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
New Europe Books, MA, USA
Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
White Plate, Wydawnictwo Dwie Siostry
Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie