Wydawnictwa, dla których wykonujemy korekty artykułów:
International Journal of Mechanical Sciences
Ceramics International
Ocean Engineering
Autophagy
 • Psychological Medicine
 • Dyes and Pigments
 • The Journal of Biological Chemistry
 • Journal of Mechanical Sciences
 • European Journal of Integrative Medicine
 • Neurochemistry International
 • Pharmacological Reports
 • Advances in Clinical and Experimental Medicine
 • European Journal of Pharmaceutical Sciences
 • Prace Filologiczne - Literaturoznawstwo (PFLIT)
 • Nature
 • Applied Physics Letters
 • New Journal of Chemistry
 • Lecture Notes in Artificial Intelligence
 • Journal of Food Engineering
 • Mass Spectrometry Reviews
 • European Journal of Inorganic Chemistry
 • Chemical Engineering and Processing: Process Intensification
 • Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
 • PLOS ONE
 • The Monist
 • FEBS Letters
 • Redox Report
 • Current Analytical Chemistry
 • Journal of Horticultural Research
 • Arabian Journal of Geoscience
 • Journal of Materials Processing Technology
 • Physical Review Letters
 • European Journal of Medicinal Chemistry
 • Tetrahedron Asymmetry
 • Journal of Materials Chemistry C
 
Instytucje i firmy, dla których ostatnio przygotowaliśmy projekty korekt i/lub tłumaczeń:
Tłumaczenie na język angielski pracy naukowej "Dynamika stanów wody jezior"

Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego w latach 1991-2010", Zdzisław Michalczyk, Stanisław Chmiel, Marek Turczyński

Uniwersytet w Białymstoku
korekty artykułów naukowych dla Instytutu Chemii
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Uniwersytet Gdański

tłumaczenia artykułów naukowych

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
Politechnkia Poznańska
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Tomasz Wawrzyński Tour Leader
White Plate, Wydawnictwo Dwie Siostry
Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie
Instytut Badań Systemowych PAN
Uniwersytet Szczeciński
Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
New Europe Books, MA, USA
Uniwersytet Marii C. S. w Lublinie
Uniwersytet Warszawski
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Hoppe G. "Model człowieka hedonistycznego a społeczna odpowiedzialność konsumentów"
Politechnika Śląska, Katedra Odlewnictwa
Galeria 'tak' w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Politechnika Warszawska, Wydz. Transportu