Wydawnictwa, dla których wykonujemy korekty artykułów:
Neurochemistry International
Physical Review Letters
Mass Spectrometry Reviews
The Monist
 • Ceramics International
 • FEBS Letters
 • Autophagy
 • Chemical Engineering and Processing: Process Intensification
 • Journal of Materials Chemistry C
 • Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
 • New Journal of Chemistry
 • Arabian Journal of Geoscience
 • Advances in Clinical and Experimental Medicine
 • Journal of Materials Processing Technology
 • European Journal of Pharmaceutical Sciences
 • Psychological Medicine
 • Current Analytical Chemistry
 • Prace Filologiczne - Literaturoznawstwo (PFLIT)
 • European Journal of Integrative Medicine
 • International Journal of Mechanical Sciences
 • Nature
 • European Journal of Medicinal Chemistry
 • PLOS ONE
 • Dyes and Pigments
 • Ocean Engineering
 • European Journal of Inorganic Chemistry
 • Lecture Notes in Artificial Intelligence
 • Journal of Horticultural Research
 • Journal of Food Engineering
 • Pharmacological Reports
 • Applied Physics Letters
 • The Journal of Biological Chemistry
 • Tetrahedron Asymmetry
 • Journal of Mechanical Sciences
 • Redox Report
 
Instytucje i firmy, dla których ostatnio przygotowaliśmy projekty korekt i/lub tłumaczeń:
Galeria 'tak' w Poznaniu

Tłumaczenie międzynarodowych katalogów wystaw na język angielski:
Kochany Ptaku Kruku
Będę Lalką Barbi! Jestem! Ja! Justyna! M!
Wnęk Maria Nowy Sącz SKR.P.148.
Insita

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

tłumaczenia artykułów naukowych

Tomasz Wawrzyński Tour Leader

Tłumaczenie na język angielski strony www.pilot-podroznik.eu

New Europe Books, MA, USA

Korekta i tłumaczenie tekstów

Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Tłumaczenie na język angielski pracy naukowej "Dynamika stanów wody jezior"
Uniwersytet w Białymstoku
White Plate, Wydawnictwo Dwie Siostry
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
Politechnika Warszawska, Wydz. Transportu
Politechnika Śląska, Katedra Odlewnictwa
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Uniwersytet Marii C. S. w Lublinie
Uniwersytet Warszawski
Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie
Politechnkia Poznańska
Hoppe G. "Model człowieka hedonistycznego a społeczna odpowiedzialność konsumentów"
Instytut Badań Systemowych PAN
Uniwersytet Szczeciński