Wydawnictwa, dla których wykonujemy korekty artykułów:
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
European Journal of Pharmaceutical Sciences
Tetrahedron Asymmetry
Prace Filologiczne - Literaturoznawstwo (PFLIT)
 • Lecture Notes in Artificial Intelligence
 • European Journal of Inorganic Chemistry
 • Redox Report
 • Physical Review Letters
 • European Journal of Medicinal Chemistry
 • European Journal of Integrative Medicine
 • Journal of Horticultural Research
 • Dyes and Pigments
 • New Journal of Chemistry
 • Applied Physics Letters
 • Ocean Engineering
 • Neurochemistry International
 • Arabian Journal of Geoscience
 • Journal of Mechanical Sciences
 • Pharmacological Reports
 • PLOS ONE
 • Current Analytical Chemistry
 • Mass Spectrometry Reviews
 • Journal of Materials Chemistry C
 • Nature
 • Journal of Materials Processing Technology
 • The Journal of Biological Chemistry
 • FEBS Letters
 • Journal of Food Engineering
 • Psychological Medicine
 • International Journal of Mechanical Sciences
 • Autophagy
 • Advances in Clinical and Experimental Medicine
 • Ceramics International
 • The Monist
 • Chemical Engineering and Processing: Process Intensification
 
Instytucje i firmy, dla których ostatnio przygotowaliśmy projekty korekt i/lub tłumaczeń:
Tomasz Wawrzyński Tour Leader

Tłumaczenie na język angielski strony www.pilot-podroznik.eu

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

korekty artykułów naukowych

Politechnika Warszawska, Wydz. Transportu

tłumaczenia artykułów naukowych

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

korekty artykułów naukowych dla

Ośrodka Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych 
Galeria 'tak' w Poznaniu
Tłumaczenie na język angielski pracy naukowej "Dynamika stanów wody jezior"
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
White Plate, Wydawnictwo Dwie Siostry
Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie
Uniwersytet Marii C. S. w Lublinie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Uniwersytet Szczeciński
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
Hoppe G. "Model człowieka hedonistycznego a społeczna odpowiedzialność konsumentów"
Politechnkia Poznańska
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa
New Europe Books, MA, USA
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Uniwersytet w Białymstoku
Instytut Badań Systemowych PAN
Uniwersytet Warszawski
Politechnika Śląska, Katedra Odlewnictwa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Gdański