Wydawnictwa, dla których wykonujemy korekty artykułów:
The Journal of Biological Chemistry
Journal of Mechanical Sciences
Journal of Materials Processing Technology
Autophagy
 • Ceramics International
 • European Journal of Inorganic Chemistry
 • Psychological Medicine
 • New Journal of Chemistry
 • Lecture Notes in Artificial Intelligence
 • Applied Physics Letters
 • FEBS Letters
 • European Journal of Integrative Medicine
 • Tetrahedron Asymmetry
 • Ocean Engineering
 • Dyes and Pigments
 • Advances in Clinical and Experimental Medicine
 • PLOS ONE
 • Prace Filologiczne - Literaturoznawstwo (PFLIT)
 • Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
 • Pharmacological Reports
 • The Monist
 • Nature
 • Journal of Materials Chemistry C
 • European Journal of Medicinal Chemistry
 • Physical Review Letters
 • Chemical Engineering and Processing: Process Intensification
 • Neurochemistry International
 • Journal of Food Engineering
 • Arabian Journal of Geoscience
 • European Journal of Pharmaceutical Sciences
 • Journal of Horticultural Research
 • Mass Spectrometry Reviews
 • International Journal of Mechanical Sciences
 • Current Analytical Chemistry
 • Redox Report
 
Instytucje i firmy, dla których ostatnio przygotowaliśmy projekty korekt i/lub tłumaczeń:
Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa

korekty artykułów naukowych

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

korekty artykułów naukowych

Galeria 'tak' w Poznaniu

Tłumaczenie międzynarodowych katalogów wystaw na język angielski:
Kochany Ptaku Kruku
Będę Lalką Barbi! Jestem! Ja! Justyna! M!
Wnęk Maria Nowy Sącz SKR.P.148.
Insita

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

korekty artykułów naukowych

Politechnika Warszawska, Wydz. Transportu
Politechnika Śląska, Katedra Odlewnictwa
New Europe Books, MA, USA
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Tłumaczenie na język angielski pracy naukowej "Dynamika stanów wody jezior"
Politechnkia Poznańska
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Uniwersytet Gdański
Hoppe G. "Model człowieka hedonistycznego a społeczna odpowiedzialność konsumentów"
Uniwersytet Marii C. S. w Lublinie
Instytut Badań Systemowych PAN
White Plate, Wydawnictwo Dwie Siostry
Uniwersytet Szczeciński
Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Uniwersytet w Białymstoku
Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie
Tomasz Wawrzyński Tour Leader
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu